Tôi đã nhận được bản dịch công chứng xin visa đúng tiến độ. An Nhiên hỗ trợ tôi rất nhiệt tình. Phong cách làm việc nhanh chóng. Chúc An Nhiên ngày càng phát triển.