Địa chỉ dịch sang tiếng anh

Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc –       Thủ đô Hà Nội ——–>  Hà Nội Capital –       Thành phố ——–>  City –       Tỉnh ——–>  Province –       Quận, Huyện ——–>  District –       Xã ——–>  Commune
Xem Tiếp