Thẻ căn cước công dân bằng tiếng anh

Thẻ căn cước công dân bằng tiếng Anh 

Theo Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, tất cả công dân Việt Nam từ 14 tuổi trở lên sẽ được cấp thẻ căn cước 12 số để thay thế chứng minh thư nhân dân và xác định danh tính cá nhân. Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. Vì thế, nhu cầu dịch thẻ căn cước công dân sang tiếng Anh ngày càng tăng cao. Dịch thuật An Nhiên xin chia sẻ đến bạn mẫu thẻ căn cước công dân dịch sang tiếng Anh chuẩn nhất.

Để công chứng dịch chứng minh nhân dân, vui lòng liên hệ ngay đến Dịch thuật An Nhiên. Chúng tôi sẽ giúp bạn có bản dịch công chứng với giá rẻ nhất và nhanh nhất.