Giáo sư Tiến sĩ tiếng anh là gì?

Mục Lục

Giáo sư Tiến sĩ tiếng anh là gì?

Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ tiếng anh là gì? Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Bác sĩ viết tắt như thế nào? Đây là những câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc, đặc biệt trong các giấy tờ về Bằng cấp, học vị. Hãy để Dịch thuật An nhiên giúp bạn giải đáp những thắc mắc này: 

1. Giáo sư, Phó giáo sư tiếng Anh là gì?

– Prof. (Professor): Giáo sư;
– Assoc. Prof. (Associate Professor): Phó giáo sư;
– Assist. Prof. (Assistant Professor): Trợ lý giáo sư.

2. Tiến sĩ tiếng Anh là gì?

– Ph.D (Doctor of Philosophy): Tiến sĩ (các ngành nói chung)
– D.M (Doctor of Medicine): Tiến sĩ y khoa
– D.Sc. (Doctor of Science): Tiến sĩ các ngành khoa học
– DBA hoặc D.B.A (Doctor of Business Administration): Tiến sĩ quản trị kinh doanh
– Post-Doctoral fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ

3. Thạc sĩ tiếng Anh là gì?

– M.A (The Master of Art): Thạc sĩ khoa học xã hội

– M.S., MSc  hoặc  M.Si (The Master of Science): Thạc sĩ khoa học tự nhiên

– MBA (The Master of business Administration): Thạc sĩ quản trị kinh doanh

– MAcc, MAc, hoặc Macy (The Master of Accountancy): Thạc sĩ kế toán

– M.S.P.M. (The Master of Science in Project Management): Thạc sĩ quản trị dự án

– M.Econ (The Master of Economics): Thạc sĩ kinh tế học

– M.Fin. (The Master of Finance): Thạc sĩ tài chính học

– MD (A medical doctor, physician): Bác sĩ y khoa

4. Cử nhân tiếng Anh là gì?

– BA (Bachelor of Arts): Cử nhân khoa học xã hội.

– Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc (The Bachelor of Science): Cử nhân khoa học tự nhiên.

– BBA (The Bachelor of Business Administration): Cử nhân quản trị kinh doanh.

– BCA (The Bachelor of Commerce and Administration): Cử nhân thương mại và quản trị.

– B.Acy., B.Acc. hoặc B. Accty (The Bachelor of Accountancy): Cử nhân kế toán.

– LLB, LL.B (The Bachelor of Laws): Cử nhân luật.

– BPAPM (The Bachelor of public affairs and policy management): Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nếu bạn cần dịch thuật công chứng tài liệu: 0911344443