Quy tắc của nghề biên dịch, phiên dịch

Mục Lục

QUY TẮC CỦA NGHỀ BIÊN DỊCH VÀ PHIÊN DỊCH

Những quy tắc này giống như những quy tắc ngầm mà bất cứ ai trong nghề cũng phải nắm rõ và thực hiện theo. Đây cũng được đánh giá là đạo đức nghề nghiệp của mỗi con người.

THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP

Người dịch phải cung cấp dịch vụ có chất lượng cao nhất trong hoạt động nghề nghiệp của họ.

SỰ CHÍNH XÁC

Thông dịch viên và biên dịch viên được thuê để có khả năng hiểu chính xác những gì khách hàng đang nói và truyền đạt chính xác cho khách hàng kia. Người dịch phải dịch chính xác. Bằng cách dịch chính xác, chúng tôi hiểu bản dịch giữ nguyên ý nghĩa, văn phong của tài liệu nguồn. Nói về phiên dịch, cần lưu ý rằng phần lớn giao tiếp của con người được thể hiện không phải qua lời nói, mà là nét mặt, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể, v.v.

BẢO MẬT

Một thông dịch viên hoặc người phiên dịch có khả năng đang xử lý thông tin nhạy cảm hoặc thông tin bí mật. Ngay cả khi nó có vẻ đó là thông tin bình thường, khách hàng cần chắc chắn rằng họ có thể tin tưởng bạn không chia sẻ nó với người khác. Người dịch phải tôn trọng khách hàng, trong mọi trường hợp, bảo mật và đảm bảo riêng tư của thông tin có trong tất cả các tài liệu do khách hàng cung cấp cho mục đích dịch thuật, trừ khi pháp luật có yêu cầu khác. Tất cả thông tin được gửi phải được bảo mật và không được sao chép, tiết lộ cho bên thứ 3.

CÔNG BẰNG LIÊM CHÍNH

Để duy trì tính chuyên nghiệp, người dịch phải vô tư và tuyên bố mọi xung đột lợi ích tiềm ẩn (bao gồm các giá trị và ý kiến ​​cá nhân hoặc đạo đức). Có thể ảnh hưởng đến hiệu suất dịch thuật của họ trong khi làm nhiệm vụ bên dịch thuật An Nhiên.

GIỚI HẠN HÀNH NGHỀ

 • Người phiên dịch phải biết những hạn chế về ngôn ngữ của mình. Từ chối các bài tập vượt quá kỹ năng và năng lực của mình.
 • Người dịch chỉ được chấp nhận các bài dịch mà mình có thể hoàn thành. Giao đúng thời hạn (đến hạn).
 • Người dịch phải chấp nhận các tài liệu mà mình có thể dịch.
 • Không được giao thầu phụ công việc cho đồng nghiệp mà không có sự cho phép trước bằng văn bản.
 • Người dịch phải có kiến ​​thức về ngôn ngữ nguồn và là chuyên gia về ngôn ngữ đích.
 • Người dịch chỉ nên nhận bản dịch cho các lĩnh vực, chủ đề mà họ có kiến ​​thức, kinh nghiệm.

CẨN THẬN TỐI ĐA VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA TRONG BẢN DỊCH

Có một số tình huống mà việc truyền đạt thông tin là không đủ. Là một chuyên gia về văn hóa của cả hai ngôn ngữ, một người dịch cần lưu ý bất kỳ sự khác biệt văn hóa nào có thể cản trở việc giao tiếp hiệu quả.

TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

Người dịch phải chịu trách nhiệm về công việc của mình. Và phải nhận ra và thừa nhận những sai sót trong bản dịch. Luôn cố gắng sửa chữa ngay cả khi bản dịch đã được hoàn thành. Tránh các vấn đề rủi ro và trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn.

PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

 • Người dịch phải tìm kiếm các khóa học nâng cao chuyên môn để duy trì, cải thiện và mở rộng các kỹ năng dịch thuật và kiến ​​thức chung thông qua việc tự giảng dạy, giáo dục thường xuyên.
 • Phải có được thuật ngữ thích hợp và nâng cao kiến ​​thức của mình bằng cách tạo và cập nhật các tệp thuật ngữ mới.
 • Phải tìm kiếm phản hồi đánh giá và thực hành tự đánh giá liên quan đến hiệu suất dịch thuật.
bang-gia-dich-vu-dich-thuat-CONG-CHUNG
TÔN TRỌNG TẤT CẢ CÁC BÊN
 • Người dịch phải thể hiện sự tôn trọng đối với tất cả các bên liên quan đến công việc dịch thuật. Bao gồm tôn trọng bản thân, cơ quan và khách hàng của mình.
 • Người dịch phải tôn trọng bản quyền và sở hữu trí tuệ. Các tài liệu đã dịch vẫn là tài sản độc quyền của khách hàng.

THEO ĐUỔI PHÁT TRIỂN CHUYÊN NGHIỆP

Ngôn ngữ không ngừng phát triển và thuật ngữ mới luôn xuất hiện trong mọi lĩnh vực. Một biên dịch viên cần lưu ý những thay đổi này để phiên dịch và phiên dịch hiệu quả.

Đạo đức trong ngành dịch thuật là điều quan trọng cần phải duy trì. Vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới danh tiếng của bạn và công ty. Đặc biệt anh hưởng tới bản dịch của khách hàng.