Tên các cơ quan thuộc Chính phủ

Tên các cơ quan thuộc Chính phủ

–       Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh  ——–> Ho Chi Minh Mausoleum Management (HCMM)

–       Bảo hiểm xã hội Việt Nam ——–>   Viet Nam Social Security (VSI)

–       Thông tấn xã Việt Nam ——–> Viet Nam News Agency (VNA)

–       Đài Tiếng nói Việt Nam ——–>  Voice of Viet Nam (VOV)

–       Đài Truyền hình Việt Nam  ——–> Viet Nam Television (VTV)

–       Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh ——–> Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration (HCMA)

–       Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam ——–> Viet Nam Academy of Science and Technology (VAST)

–       Viện Khoa học Xã hội Việt Nam ——–> Viet Nam Academy of Social Sciences (VASS)