Chức danh Thủ tướng

Chức danh Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ——–> Prime Minister of the Socialist Republic of Viet Nam

–       Phó Thủ tướng Thường trực ——–> Permanent Deputy Prime Minister

–       Phó Thủ tướng ——–> Deputy Prime Minister

–       Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ——–> Minister of National Defence

–       Bộ trưởng Bộ Công an ——–> Minister of Public Security

–       Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ——–> Minister of Foreign Affairs

–       Bộ trưởng Bộ Tư pháp ——–> Minister of Justice

–       Bộ trưởng Bộ Tài chính ——–> Minister of Finance

–       Bộ trưởng Bộ Công Thương ——–> Minister of Industry and Trade

–       Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ——–> Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs

–       Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ——–> Minister of Transport

–       Bộ trưởng Bộ Xây dựng ——–> Minister of Construction

–       Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ——–> Minister of Information and Communications

–       Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ——–> Minister of Education and Training

–       Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ——–> Minister of Agriculture and Rural Development

–       Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ——–> Minister of Planning and Investment

–       Bộ trưởng Bộ Nội vụ ——–> Minister of Home Affairs

–       Bộ trưởng Bộ Y tế ——–> Minister of Health

–       Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ——–> Minister of Science and Technology

–       Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ——–>  Minister of Culture, Sports and Tourism

–       Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ——–>  Minister of Natural Resources and Environment

–       Tổng Thanh tra Chính phủ ——–> Inspector-General

–       Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ——–> Governor of the State Bank of Viet Nam

–       Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ——–> Minister, Chairman/Chairwoman of the Committee for Ethnic Affairs

–       Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ               ——–>  Minister, Chairman/Chairwoman of the Office of the Government