Địa chỉ dịch sang tiếng anh

Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc

–       Thủ đô Hà Nội ——–>  Hà Nội Capital

–       Thành phố ——–>  City

–       Tỉnh ——–>  Province

–       Quận, Huyện ——–>  District

–       Xã ——–>  Commune

–       Phường ——–>   Ward

–       Thôn/Ấp/Bản ——–>  Hamlet, Village

–       Khu vực ——–>  Zone, Area

–       Khu công nghiệp ——–> Industrial Park

–       Ủy ban nhân dân (các cấp từ thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh đến xã, phường) ——–>  People’s Committee

–       Văn phòng ——–>  Office

–       Sở ——–>  Department

–       Ban ——–>  Board

–       Phòng (trực thuộc UBND)  ——–>  Committee Division

–       Thị xã, Thị trấn ——–>  Town