dich-thuat-50-ngon-ngu

Một số câu hỏi về dịch vụ dịch thuật thường gặp

Mục Lục

Dịch thuật pháp lý là gì?

Dịch thuật các tài liệu trong lĩnh vực pháp luật. Dịch thuật pháp lý yêu cầu người dịch phải quen thuộc với thuật ngữ pháp lý được sử dụng trong ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Hầu hết các văn bản pháp luật là chính xác và kỹ thuật. Đòi hỏi người dịch phải chính xác và chính xác.

Tại sao dịch thuật pháp lý lại quan trọng?

Các thẩm phán và tòa án đưa ra quyết định dựa trên ý nghĩa của từ ngữ. Vì vậy việc dịch các văn bản pháp luật là điều tối quan trọng. Thuật ngữ pháp lý và phức tạp dành riêng cho mỗi quốc gia. Và đôi khi thuật ngữ đó không tồn tại trong các ngôn ngữ khác. Trong những trường hợp này, người dịch phải chuyển đổi ý nghĩa của văn bản. Để giúp hiểu được bằng ngôn ngữ đích.

bang-gia-dich-vu-dich-thuat-cong-chung-3

Tôi có cần chuyên gia dịch thuật pháp lý không?

Có, dịch thuật pháp lý yêu cầu các dịch giả pháp lý chuyên nghiệp, những người hiểu hệ thống pháp luật ở quốc gia nguồn và quốc gia đích. Chỉ những dịch giả có trình độ học vấn và kinh nghiệm phù hợp mới có thể cung cấp các bản dịch chất lượng cao trong lĩnh vực pháp lý.

Tại sao bản dịch kỹ thuật lại quan trọng?

Các tài liệu yêu cầu dịch kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bản thân người sử dụng tài liệu. Hướng dẫn sử dụng dịch không chính xác có thể dẫn đến ảnh hưởng đến cá nhân chủ bản dịch. Hoặc cũng có thể là người sử dụng tài liệu đó.

Tôi có cần phiên dịch kỹ thuật chuyên môn không?

Có, nếu bạn cần dịch các tài liệu có kiến ​​thức về ngành cụ thể, bạn sẽ cần sử dụng các dịch giả có kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể đó.

Dịch tiếp thị là gì?

Bản dịch các tài liệu tiếp thị bao gồm tài liệu quảng cáo, áp phích, trang web và bất kỳ thứ gì khác mà người tiêu dùng phải đối mặt.

Tôi có cần dịch giả chuyên nghiệp để dịch tiếp thị không?

Có chứ. Các dịch giả được chọn phải có kiến ​​thức và chuyên môn về dịch bản tiếp thị. Ngoài ra, họ nên có kiến ​​thức chuyên sâu về ngành của bạn.

Dịch thuật Công chứng là gì?

Đây là bản dịch được thực hiện bởi một cơ quan dịch thuật bổ sung Chứng chỉ Độ chính xác. (Bản công chứng). Tại Việt Nam, hầu hết các cơ quan chính thức (ngân hàng, Bộ Nội vụ, tòa án) sẽ yêu cầu Chứng nhận Độ chính xác cho tất cả các tài liệu đã dịch để được chấp nhận.

bang-gia-dich-vu-dich-thuat-cong-chung-1

Mất bao lâu để chứng nhận một bản dịch?

Với dịch thuật An Nhiên, chúng tôi làm việc với các dịch giả chất lượng cao để cung cấp các bản dịch của bạn trong ngân sách cho phép và khoảng thời gian nhanh nhất để có thể đáp ứng việc yêu cầu của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để thảo luận về các yêu cầu dịch thuật cụ thể hơn.