Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc bằng tiếng anh

Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc bằng tiếng anh –       Thủ đô Hà Nội ——–>  Hanoi Capital –       Thành phố ——–>  City –       Tỉnh ——–>  Province –       Quận, Huyện ——–>  District
Xem Tiếp

Chức danh các cấp của Cơ quan nhà nước

Chức danh các cấp của Cơ quan nhà nước –       Thứ trưởng Thường trực ——–>  Permanent Deputy Minister –       Thứ trưởng ——–>  Deputy Minister –       Tổng Cục trưởng  ——–>   Director General –       Phó Tổng Cục trưởng ——–>  Deputy Director General –       Phó
Xem Tiếp

Địa chỉ dịch sang tiếng anh

Tên thủ đô, thành phố, tỉnh, quận, huyện, xã và các đơn vị trực thuộc –       Thủ đô Hà Nội ——–>  Hà Nội Capital –       Thành phố ——–>  City –       Tỉnh ——–>  Province –       Quận, Huyện ——–>  District –       Xã ——–>  Commune
Xem Tiếp